Rice Bowl Custom Bebas Tumpah- Packaging.co.id

Rice Bowl adalah makanan yang dikemas menggunakan mangkuk kertas.  Makanan ini biasanya berupa nasi dengan ayam